Energie van Bewoners voor Bewoners

Energie hebben we dagelijks nodig en is één van de sectoren waarin zich momenteel een institutionele revolutie voltrekt.

Krachtenbundeling voor een duurzame en rechtvaardige samenleving

Energy Common

De essentie is een lokaal energie bedrijf voor duurzaam opwekken, opslaan en distribueren van energie aan de gezamenlijke eigenaren.

Bewezen Oplossingen

Kwaliteit en duurzaamheid staan bij ons voorop, wij werken alleen met gerenommeerde en in de praktijk geteste merken.

Transitiebegeleiding

Begeleiden in veranderprocessen en de nieuwe doelen duidelijk communiceren zorgen voor draagvlak en dus een succesvolle transitie. 

Nieuwe verdienmodellen

Verdienmodellen die passen binnen de bredere trend van bewoners die het heft in eigen hand nemen.

Onderzoek

We werken toe naar bewuste verandering in betekenisvolle sociale groepen. Duurzaam leven begint bij jezelf. 

Normalisatie

Producten en diensten moeten zoveel als mogelijk uitwisselbaar zijn, want het niet kunnen veranderen van leverancier gaat vaak gepaard met hoge kosten. 

 

Updates en nieuws

Wij verwijzen graag naar de updates vermeld onder de categorieën “Nieuws” en “Evenementen”.

Partners