Kort na haar aantreden heeft de Europese Commissie, via haar voorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans, een opzienbarend plan (de Europese Green Deal) gepresenteerd om de vereiste klimaatdoelstellingen in 2050 te halen.

Het plan bevat tientallen maatregelen die alle sectoren van de economie en alle burgers gaan raken en biedt veel kansen.

De beoogde Green Deal plannen passen naadloos bij de doelstellingen die het Energy Commons Institute nastreeft. De Europese Commissie laat hier leiderschap zien dat zeer gewenst is. Wij zullen de lezer van deze website regelmatig op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Volgens de Europese commissie:

De Europese Green Deal beoogt het welzijn van mensen te verbeteren. Als Europa klimaatneutraal wordt en we onze natuurlijke omgeving beschermen, dan is dat goed voor de mensen, de planeet en de economie. Niemand mag achterblijven.  In 2050 zal de EU klimaatneutraal zijn. De Commissie zal een Europese klimaatwet voorstellen om deze politieke belofte om te zetten in een wettelijke verplichting en een stimulans voor investeringen. Om deze doelstelling te bereiken, moeten alle economische sectoren actie ondernemen:

  • De energiesector koolstofvrij maken;
  • Gebouwen renoveren om de energierekening en het energiegebruik te verlagen;
  • Bedrijven helpen innoveren zodat zij mondiaal toonaangevend in de groene economie kunnen worden;
  • Zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer.

 Lees meer ….