Als eerste blog van 2020 nemen we je graag mee naar de oorsprong van ons Energy Commons gedachtengoed. Friedrich Wilhelm Raiffeisen kwam gedurende zijn periode als jonge burgemeester in Duitsland met het idee van coöperatieve zelfhulp na het aanschouwen van de armoede onder de boerenbevolking in de greep van woekeraars. Om in de nood van de arme boerenbevolking te voorzien, richtte hij in 1864 de boerenleenbank op. Daarmee verzamelde hij spaargelden van de inwoners van het platteland om daaruit te voorzien in de behoefte aan krediet. Dit idee kreeg vervolgens in vele landen navolging.

Aan zijn eerste ‘spaarders’ beloofde Friedrich Wilhelm ‘slechts’ risico’s: hij kon niet garanderen dat het spaargeld of de lening die zijn nieuwe bank ontving, ooit nog zou worden terugbetaald. Solidariteit, dat was het uitgangspunt! Onder invloed hiervan ging geen boer failliet, toen.

Het Energy Commons Institute richt lokale coöperaties op met het doel lokaal opgewekte energie te delen in de buurt. Een huishouden switcht van de huidige energieleverancier naar het energiecollectief van de buurt; de common. Zo ontstaat een buurteconomie. Onderling wordt afgesproken hoe de duurzaam opgewekte energie uit de common wordt verdeeld en opgeslagen wordt in een thuis- of buurtaccu voor later gebruik. Zo wordt de buurt een kleine, zelfvoorzienende energiecentrale.

Net zoals de 19e eeuwse spaarders zien wij in het coöperatieve systeem eerder een sociaal-maatschappelijke rol dan een mogelijkheid om snel veel geld te verdienen. Sterker nog: een kleine rentevergoeding mochten zij, bij gezonde bedrijfsvoering, tegemoet zien maar zeker geen dividend of winstuitkering; hun Boerenleenbank had nl. geen winstoogmerk.

Het onderliggende principe was “Hulp door zelfhulp”.

Hoe vertaalt hulp door zelfhulp zich naar de Energy Common? En zijn we in staat om een gelijkaardige financiële functie in te richten met behulp van de Energy Common? Reacties en suggesties zijn van harte welkom.

Veel leesplezier en proost op een beter leven en een mooie toekomst. Een voorspoedig Nieuwjaar!

Een Blog van Jeroen Geelhoed van &samhoud: https://inspiration.samhoud.com/2014/12/raiffeisen-changed-world/