ECI heeft vele ondersteunde partnerorganisaties. Van tijd tot tijd zal een relevante quote worden vermeld.

“Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor snelle uitbreiding van een kostenefficiënt en toekomstbestendig laadnetwerk voor elektrisch vervoer. Zij ondersteunen van harte initiatieven zoals het ECI. De groei van elektrisch rijden, als onderdeel van de bredere energietransitie, vraagt om een slimme multi-disciplinaire aanpak die energie, mobiliteit en gebouwde omgeving verbindt. Tevens zien we dat de energietransitie geholpen wordt door decentrale initiatieven op wijk- en stads- en regioniveau. Het laden van elektrische auto’s is een vanzelfsprekend onderdeel van deze ‘energy commons’ “.

ECI verwijst graag naar de informatieve website van het NKL: https://www.nklnederland.nl/.

Voor vragen over het NKL, email: info@nklnederland.nl