Samen sta je sterk

Wij bundelen de krachten die bijdragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Stichting Energy Commons Institute (ECI) levert een bijdrage aan een duurzame samenleving door lokaal opgewekte duurzame energie als een gemeenschappelijk goed beschikbaar te stellen op buurtniveau. Hierdoor ontstaan nieuwe modellen die passen binnen de bredere trend van bewoners die het heft in eigen hand nemen en niet meer afhankelijk willen zijn van de klassieke energieleveranciers. We doen dat door het ondersteunen en bundelen van krachten van lokale energieorganisaties – Energy Commons. Daarbij ligt onze focus op lokale ondersteuning, zowel organisatorisch, financieel als ook technologisch. ECI werkt aan innovatieve concepten met gerenommeerde organisaties en in de praktijk geteste technologieën om Energy Commons te ondersteunen.

Vergoedingen, sponsor- en donorgelden zullen wij volledig inzetten voor de implementatie van Energy Commons. Bestuursleden ontvangen voor bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Onze eerste financiële verantwoording zal voor 1 juli 2021 worden gepubliceerd.

Stichting ECI is de eerste – van oorsprong Nederlandse – organisatie op haar werkterrein en daarvoor zoeken wij erkenning.  Wij willen voldoen aan de strengste integriteit, transparantie en kwaliteitseisen. Energie van Bewoners voor Bewoners.

 

Onze Kernwaarden

Persoonlijke kwaliteit en eigenschappen zijn voor ons belangrijk en integriteit is daarbij doorslaggevend. Sociale vaardigheden zoals oprecht naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen vinden wij een sleutel tot succes. Wij zijn geduldig want deze Sociaal-Economische transitie kost nu eenmaal tijd. Daarbij denken wij niet in problemen maar in kansen en oplossingen waarvoor we medestanders zoeken.

Ons team

Thijs Aarten, voorzitter

Voormalig CEO / MD van internationale energie-adviesbedrijven, investeerder en sociaal ondernemer die bijdraagt aan een duurzame samenleving.

Bram Reinders, secretaris

Ervaren impactmaker met een focus op internationale samenwerking, duurzame leefomgevingen, digitalisering, cybersecurity en hernieuwbare energie.

Anja de Jong, penningmeester

Chief Operating Officer EME bij Guidehouse.